PHP'deki Popüler Döngü Örnekleri

PHP'de en popüler 7 döngü kod bloğu arasında şunlar bulunur:

for döngüsü: Belirli bir sayıda yineleme yapmak için kullanılır.


PHP:
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
echo $i;
}

foreach döngüsü: Bir dizideki her öğe için yineleme yapmak için kullanılır.

PHP:
$colors = array("red", "green", "blue");
foreach ($colors as $color) {
echo $color;
}

while döngüsü: Bir koşul doğru olduğu sürece yineleme yapmak için kullanılır.

PHP:
$i = 0;
while ($i < 5) {
echo $i;
$i++;
}

do-while döngüsü: Bir koşul doğru olduğu sürece yineleme yapmak için kullanılır, ancak koşul en az bir kez kontrol edilir.

PHP:
$i = 0;
do {
echo $i;
$i++;
} while ($i < 5);

break ifadesi: Döngüyü aniden sonlandırmak için kullanılır.

PHP:
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
if ($i == 5) {
break;
}
echo $i;
}

continue ifadesi: Döngünün mevcut yineleme adımını atlamak için kullanılır.

PHP:
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
if ($i == 5) {
continue;
}
echo $i;
}

foreach ile asort fonksiyonu: Bir diziyi sıralamak ve her öğe için yineleme yapmak için kullanılır.

PHP:
$ages = array("Peter" => 32, "John" => 45, "Doe" => 23);
asort($ages);
foreach ($ages as $name => $age) {
echo "$name is $age years old.";
}

Bu döngüler ve kontrol ifadeleri, PHP'de sıkça kullanılan ve yaygın olarak tercih edilen yapılar arasındadır.
 

Benzer konular

Çevrim içi üyeler

Şu anda çevrim içi üye yok.
Üst